Reklamacje

O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres info@zakochaniwkuchni.pl, w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja”. 

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem oraz dowodem zakupu należy przesłać na adres:

ul. Puszkina 80 lok. 102 92-516 Łódź

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego używania oferowanego produktu.